Oferta

Analiza potencjału innowacji

Sprawdź, czy Twój pomysł ma szansę zaistnieć na rynku!

Darmowa konsultacja Kontakt
Analiza zapotrzebowania
Identyfikacja rynku
Analiza czynników sukcesu
Ocena atrakcyjności sektora

Nasze doświadczenie i szereg analiz pozwolą sprawdzić, czy twój pomysł lub rozwiązanie przyjmie się na rynku.

Podczas tworzenia innowacyjnych produktów i usług, przedsiębiorstwa niejednokrotnie korzystają ze współpracy z podmiotami zewnętrznymi jak np. firmy doradcze i jednostki naukowe. Oceń poziom innowacyjności swojego rozwiązania oraz wyprzedź swoich konkurentów na rynku!

Ocena innowacyjności rozwiązań, zgłaszających się do nas przedsiębiorstw, jest możliwa dzięki 24-letniemu doświadczeniu we współpracy z ponad 1100 Klientami z blisko 100 różnych branż. Połączenie doświadczenia nabytego podczas analiz różnorodnych rynków, wiedzy oraz elastyczności buduje nasze wartości biznesowe oraz przewagę konkurencyjną.

Przeanalizujemy istniejące rozwiązania konkurencyjne oraz zbadamy potrzeby Twoich potencjalnych klientów, dzięki czemu dowiesz się, czy Twój produkt ma odniesie sukces na rynku docelowym! Dostarczymy Ci informacji o niezbędnych środkach finansowania oraz opłacalności Twojego rozwiązania.

Przedstawimy Ci wymagania dotyczące m.in. poziomu ochrony prawnej ocenianego rozwiązania oraz zależności jego wdrożenia od zmian przepisów prawnych. Dowiesz się również o kryteriach odnoszących się do strategii wprowadzenia produktu lub usługi na rynek.

Umów się na darmową konsultację oraz zobacz, w jaki sposób możemy Ci pomóc podczas pierwszego etapu wprowadzenia Twojego produktu na rynek.

Rezultaty

Odkryj możliwości rozwoju Twojej innowacji

Podejmij przemyślane decyzje

Oceń poziom innowacyjności

Wyprzedź swoich potencjalnych konkurentów

Przeprowadź ocenę ekonomiczną rozwiązania

Oceń horyzont czasowy wprowadzenia produktu na rynek

Działania

Wykorzystanie wiodących metod analizy

Kategoryzacja innowacji zgodnie ze standardami podręcznika Oslo

Identyfikacja potencjalnych rynków dla technologii

Mapowanie konkurencyjnych rozwiązań

Kontakt z ekspertami

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kontakt