BADANIE RYNKU

ZMNIEJSZ RYZYKO PODEJMOWANYCH DECYZJI

Każdy biznes, prędzej czy później, może stanąć przed koniecznością wsparcia z zewnątrz. Do tego celu warto skorzystać ze wsparcia partnera specjalizującego się w doradztwie na skalę globalną.

Nasze usługi opieramy przede wszystkim na współpracy. Pomagamy naszym Klientom lepiej zrozumieć mechanizmy biznesowe rządzące ich branżą. Dzięki naszemu doświadczeniu dostarczamy szerokiej wiedzy na temat rynków perspektywicznych oraz kluczowej konkurencji.
Decydując się na badanie rynku, oddamy do Twojej dyspozycji wyselekcjonowany zespół z grona 30 specjalistów pracujących w ConQuest Consulting oraz wsparcie naszej sieci partnerów składających się z ponad 250 ekspertów aktywnych w pełnym spektrum różnorodnych rynków, branż i specjalizacji.

Napisz do nas

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić dogodny termin na spotkanie lub rozmowę telefoniczną.

Klikając Wyślij wiadomość akceptujesz Regulamin.

Case study

Nasze usługi stanowią dla wielu klientów wsparcie przy pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego, m.in. w programach unijnych.
Przeprowadzamy usługi doradcze w programach takich jak: Go to Brand, Grant 2.4.1

Działania

tick  Kontakt z instytucjami publicznymi i stowarzyszeniami branżowymi w kraju docelowym

tick  Badanie Desk Research obejmujące analizę publicznych oraz komercyjnych baz danych

tick  Przeprowadzenie wywiadów eksperckich ze specjalistami z branży docelowej

tick  Badania ilościowe (CATI, CAWI) służące weryfikacji preferencji odbiorców usługi/produktu

Rezultaty

tick  Pozyskanie informacji na temat rynku pod kątem: szacowanej wielkości i struktury oraz barier rozwoju

tick  Identyfikacja trendów i praktyk rynkowych w badanym sektorze

tick  Określenie szans oraz ryzyk związanych z wejściem na dany rynek

tick  Dostarczenie pogłębionych informacji o preferencjach odbiorców

tick  Poznanie czynników kreujących popyt/podaż na rynku docelowym

Współczesny przedsiębiorca do osiągnięcia sukcesu firmy potrzebuje nie tylko dobrego pomysłu i kapitału początkowego. W dobie nowoczesnego świata biznesu konieczne jest też sprostanie wymogom, jakie narzucają specyfika rynku i konkurencja. Aby podjęte działania były właściwe i prowadziły do rozwoju przedsiębiorstwa, konieczne jest uwzględnienie zasad funkcjonowania rynku. Sprowadzają się one do szeregu procesów, a także zjawisk wraz z przyczynami ich występowania. Informacji na ich temat mogą dostarczyć badania rynku przeprowadzone przez profesjonalną firmę consultingową.

 

Badania rynku – dostarczanie rzetelnych informacji


Powszechnie dostępne informacje oraz reklama dostarczają danych, które nie zawsze są zgodne z rzeczywistością. Kierowanie się nimi podczas podejmowania strategicznych decyzji biznesowych może prowadzić do zmniejszenia efektywności działania firmy. W celu uniknięcia takiej sytuacji warto skorzystać z badania rynku. Jednym z jego elementów jest Analiza rynków która pokazuje aktualną sytuację rynku i pomaga w wyborze tych najbardziej korzystnych.

Również badania marketingowe dostarczają informacji, z jakich form reklamy skorzystać, aby były najefektywniejsze i zapewniały największą liczbę klientów. Z kolei szacowanie wielkości i struktury rynku oraz barier rozwoju jest niezbędne do planowania perspektywy rozbudowy firmy. Decydując się na badania rynku przeprowadzone przez ConQuest Consulting, przedsiębiorca otrzymuje rzetelne dane, na podstawie których może podejmować dalsze działania w dziedzinie inwestycji czy rozszerzania lub zmiany profilu produkcji.

 

Cele badania rynku


Badanie rynku
mają na celu uzyskanie szerokiego zakresu informacji, które obejmują wszystkie aspekty działania firmy i mogą wpłynąć na jej funkcjonowanie. Pozyskiwanie tych informacji wymaga zaangażowania wielu ekspertów z różnych dziedzin ekonomii, zarządzania i marketingu. W każdej z dziedzin przeprowadza się badania ilościowe i jakościowe, Badanie Desk Research czy wywiady eksperckie, które:

  • określają potrzeby odbiorców (popyt-podaż),
  • wskazują docelową grupę odbiorów danych produktów,
  • określają wielkość i charakter konkurencji,
  • umożliwiają przeprowadzenie symulacji reakcji rynku na produkt,
  • ukazują nisze rynkowe.

Badanie rynku może być przeprowadzane w sposób kompleksowy lub w odniesieniu do wąskiego obszaru, jak np. analiza konkurencji czy identyfikacja trendów. Pod tym względem dzieli się je na badania eksploracyjne, testowe, badania marki czy cenowe.

 

Metody stosowane w badaniach rynku


Analiza rynków
może mieć formę pierwotną i wtórną. W pierwszym przypadku podstawą do opracowywania wniosków są dane zebrane bezpośrednio na potrzeby konkretnego badania. W takiej analizie specjalizuje się firma ConQuest Consulting. Druga grupa odnosi się do ogólnodostępnych informacji (np. raporty GUS), które nie zawsze odpowiadają najbardziej aktualnym danym.

Analizy mogą też mieć charakter jakościowy (pozwalają dogłębnie przeanalizować konkretne zjawisko) lub ilościowy (procentowa lub liczbowa skala zjawiska, identyfikacja trendów). Rzetelne i kompleksowe badania rynku z ConQuest Consulting  wymagają nie tylko specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin, ale też zaangażowania i profesjonalizmu.

ConQuest Consulting spełnia wszystkie te warunki. Podejmując współpracę z klientem, angażujemy – pracowników firmy oraz szerokie grono ekspertów zewnętrznych. Dzięki włączeniu do pracy przedstawicieli różnych branż, gwarantujemy rzetelną analizę i opracowanie wniosków dla każdej firmy i każdego rynku, bez względu na jego specyfikę. Wykonujemy takie zadania jak analiza SWOT, analiza konkurencji, szacowanie wielkości i struktury rynku oraz barier rozwoju, badanie Desk Research, badania ilościowe i jakościowe. Dzięki nam przedsiębiorcy mogą lepiej zrozumieć mechanizmy rynkowe oraz skuteczniej planować przyszłość firmy.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 - liczba głosów, średnia: 4,50 z 5)
Loading...

Jak pomogliśmy naszym klientom?

d72ab6b6-sharp_05y00u05y00u000000

Przeprowadzenie efektywnej usługi Analizy Rynku pozwalającej na zidentyfikowanie oraz kompleksowe przeanalizowanie wiodących na polskim rynku rozwiązań w zakresie usług w chmurze.

298fc653-pkp_03m01z03m01z000000

Skuteczna analiza obiegu informacji oraz przygotowanie rekomendacji do wdrożenia
w Grupie PKP mapy procesu obiegu informacji w notacji BPMN.

d54694b9-gerda_04y01r04y01r000000

Przygotowanie planu działań eksportowych, na którego podstawie opracowana została strategia rozwoju firmy z wyszczególnieniem konkretnych działań w zakresie wszystkich elementów Mix Marketingu.