BADANIE RYNKU

ZMNIEJSZ RYZYKO PODEJMOWANYCH DECYZJI

Każdy biznes, prędzej czy później, może stanąć przed koniecznością wsparcia z zewnątrz. Do tego celu warto skorzystać ze wsparcia partnera specjalizującego się w doradztwie na skalę globalną.

Nasze usługi opieramy przede wszystkim na współpracy. Pomagamy naszym Klientom lepiej zrozumieć mechanizmy biznesowe rządzące ich branżą. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy dostarczamy szerokiej wiedzy na temat rynków perspektywicznych oraz kluczowej konkurencji.
Decydując się na badanie rynku, oddamy do Twojej dyspozycji wyselekcjonowany zespół z grona 30 specjalistów pracujących w ConQuest Consulting oraz wsparcie naszej sieci partnerów składających się z ponad 250 ekspertów aktywnych w pełnym spektrum różnorodnych rynków, branż i specjalizacji.

Case study

Nasze usługi stanowią dla wielu klientów wsparcie przy pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego, m.in. w programach unijnych.
Przeprowadzamy usługi doradcze w programach takich jak: Go to Brand, Grant 2.4.1

Działania

tick  Kontakt z instytucjami publicznymi i stowarzyszeniami branżowymi w kraju docelowym

tick  Badanie Desk Research obejmujące analizę publicznych oraz komercyjnych baz danych

tick  Przeprowadzenie wywiadów eksperckich ze specjalistami z branży docelowej

tick  Badania ilościowe (CATI, CAWI) służące weryfikacji preferencji odbiorców usługi/produktu

Jak pomogliśmy naszym klientom

Rezultaty

tick  Pozyskanie informacji na temat rynku pod kątem: szacowanej wielkości i struktury oraz barier rozwoju

tick  Identyfikacja trendów i praktyk rynkowych w badanym sektorze

tick  Określenie szans oraz ryzyk związanych z wejściem na dany rynek

tick  Dostarczenie pogłębionych informacji o preferencjach odbiorców

tick  Poznanie czynników kreujących popyt/podaż na rynku docelowym

d72ab6b6-sharp_05y00u05y00u000000

Przeprowadzenie efektywnej usługi Analizy Rynku pozwalającej na zidentyfikowanie oraz kompleksowe przeanalizowanie wiodących na polskim rynku rozwiązań w zakresie usług w chmurze.

298fc653-pkp_03m01z03m01z000000

Skuteczna analiza obiegu informacji oraz przygotowanie rekomendacji do wdrożenia
w Grupie PKP mapy procesu obiegu informacji w notacji BPMN.

d54694b9-gerda_04y01r04y01r000000

Przygotowanie planu działań eksportowych, na którego podstawie opracowana została strategia rozwoju firmy z wyszczególnieniem konkretnych działań w zakresie wszystkich elementów Mix Marketingu.

Napisz do nas

Klikając Wyślij wiadomość akceptujesz Regulamin.