• Pon-Pt : 9:00 - 18:00

ANALIZA RYNKU

ZMNIEJSZ RYZYKO PODEJMOWANYCH DECYZJI

Każdy biznes, prędzej czy później, może stanąć przed koniecznością wsparcia z zewnątrz. Do tego celu warto skorzystać ze wsparcia partnera specjalizującego się w doradztwie na skalę globalną.

Nasze usługi opieramy przede wszystkim na współpracy. Pomagamy naszym Klientom lepiej zrozumieć mechanizmy biznesowe rządzące ich branżą. Dzięki naszemu doświadczeniu dostarczamy szerokiej wiedzy na temat rynków perspektywicznych oraz kluczowej konkurencji.

Decydując się na badanie rynku, oddamy do Twojej dyspozycji wyselekcjonowany zespół z grona 30 specjalistów pracujących w ConQuest Consulting oraz wsparcie naszej sieci partnerów składających się z ponad 250 ekspertów aktywnych w pełnym spektrum różnorodnych rynków, branż i specjalizacji.

CASE STUDY

Nasze usługi stanowią dla wielu klientów wsparcie przy pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego, m.in. w programach unijnych.

Przeprowadzamy usługi doradcze w programach takich jak: Go to Brand, Grant 2.4.1

DZIAŁANIA

tick Analiza rynku  Kontakt z instytucjami publicznymi i stowarzyszeniami branżowymi w kraju docelowym

 

tick Analiza rynku  Badanie Desk Research obejmujące analizę publicznych oraz komercyjnych baz danych

 

tick Analiza rynku  Przeprowadzenie wywiadów eksperckich ze specjalistami z branży docelowej

 

tick Analiza rynku  Badania ilościowe (CATI, CAWI) służące weryfikacji preferencji odbiorców usługi/produktu

REZULTATY

tick Analiza rynku  Pozyskanie informacji na temat rynku pod kątem: szacowanej wielkości i struktury oraz barier rozwoju

 

tick Analiza rynku  Identyfikacja trendów i praktyk rynkowych w badanym sektorze

 

tick Analiza rynku  Określenie szans oraz ryzyk związanych z wejściem na dany rynek

 

tick Analiza rynku  Dostarczenie pogłębionych informacji o preferencjach odbiorców

 

tick Analiza rynku  Poznanie czynników kreujących popyt/podaż na rynku docelowym

Współczesny przedsiębiorca do osiągnięcia sukcesu firmy potrzebuje nie tylko dobrego pomysłu i kapitału początkowego. W dobie nowoczesnego świata biznesu konieczne jest też sprostanie wymogom, jakie narzucają specyfika rynku i konkurencja. Aby podjęte działania były właściwe i prowadziły do rozwoju przedsiębiorstwa, konieczne jest uwzględnienie zasad funkcjonowania rynku. Sprowadzają się one do szeregu procesów, a także zjawisk wraz z przyczynami ich występowania. Informacji na ich temat mogą dostarczyć badania rynku przeprowadzone przez profesjonalną firmę consultingową.

Badania rynku – dostarczanie rzetelnych informacji

Powszechnie dostępne informacje oraz reklama dostarczają danych, które nie zawsze są zgodne z rzeczywistością. Kierowanie się nimi podczas podejmowania strategicznych decyzji biznesowych może prowadzić do zmniejszenia efektywności działania firmy. W celu uniknięcia takiej sytuacji warto skorzystać z badania rynku. Jednym z jego elementów jest Analiza rynków która pokazuje aktualną sytuację rynku i pomaga w wyborze tych najbardziej korzystnych.

Również badania marketingowe dostarczają informacji, z jakich form reklamy skorzystać, aby były najefektywniejsze i zapewniały największą liczbę klientów. Z kolei szacowanie wielkości i struktury rynku oraz barier rozwoju jest niezbędne do planowania perspektywy rozbudowy firmy. Decydując się na badania rynku przeprowadzone przez ConQuest Consulting, przedsiębiorca otrzymuje rzetelne dane, na podstawie których może podejmować dalsze działania w dziedzinie inwestycji czy rozszerzania lub zmiany profilu produkcji.

Cele badania rynku

Badanie rynku mają na celu uzyskanie szerokiego zakresu informacji, które obejmują wszystkie aspekty działania firmy i mogą wpłynąć na jej funkcjonowanie. Pozyskiwanie tych informacji wymaga zaangażowania wielu ekspertów z różnych dziedzin ekonomii, zarządzania i marketingu. W każdej z dziedzin przeprowadza się badania ilościowe i jakościowe, Badanie Desk Research czy wywiady eksperckie, które:

  • określają potrzeby odbiorców (popyt-podaż),
  • wskazują docelową grupę odbiorów danych produktów,
  • określają wielkość i charakter konkurencji,
  • umożliwiają przeprowadzenie symulacji reakcji rynku na produkt,
  • ukazują nisze rynkowe.

Badanie rynku może być przeprowadzane w sposób kompleksowy lub w odniesieniu do wąskiego obszaru, jak np. analiza konkurencji czy identyfikacja trendów. Pod tym względem dzieli się je na badania eksploracyjne, testowe, badania marki czy cenowe.

Metody stosowane w badaniach rynku

Analiza rynków może mieć formę pierwotną i wtórną. W pierwszym przypadku podstawą do opracowywania wniosków są dane zebrane bezpośrednio na potrzeby konkretnego badania. W takiej analizie specjalizuje się firma ConQuest Consulting. Druga grupa odnosi się do ogólnodostępnych informacji (np. raporty GUS), które nie zawsze odpowiadają najbardziej aktualnym danym.

Analizy mogą też mieć charakter jakościowy (pozwalają dogłębnie przeanalizować konkretne zjawisko) lub ilościowy (procentowa lub liczbowa skala zjawiska, identyfikacja trendów). Rzetelne i kompleksowe badania rynku z ConQuest Consulting  wymagają nie tylko specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin, ale też zaangażowania i profesjonalizmu.

ConQuest Consulting spełnia wszystkie te warunki. Podejmując współpracę z klientem, angażujemy – pracowników firmy oraz szerokie grono ekspertów zewnętrznych. Dzięki włączeniu do pracy przedstawicieli różnych branż, gwarantujemy rzetelną analizę i opracowanie wniosków dla każdej firmy i każdego rynku, bez względu na jego specyfikę. Wykonujemy takie zadania jak analiza SWOT, analiza konkurencji, szacowanie wielkości i struktury rynku oraz barier rozwoju, badanie Desk Research, badania ilościowe i jakościowe. Dzięki nam przedsiębiorcy mogą lepiej zrozumieć mechanizmy rynkowe oraz skuteczniej planować przyszłość firmy.

wypełnij formularz - oddzwonimy